Az alábbi tippek és trükkök segítenek elsajátítani az Inkscape használatát, és bemutatunk néhány munkát gyorsító „rejtett” tulajdonságot is.

Sugaras elrendezés a Csempézett klónokkal

Az könnyen átlátható, hogy a Csempézett klónok párbeszédablakban hogyan készíthető derékszögben elrendezett minta. De mi a teendő akkor, ha sugárirányú elrendezésre volna szükség, ahol az objektumok egy közös forgáspont körül helyezkednek el? Ez szintén megoldható!

Ha a sugaras minta csak 3, 4, 6, 8 vagy 12 elemet igényel, akkor választható a P3, P31M, P3M1, P4, P4M, P6 vagy P6M szimmetria. Ezek jók lesznek hópehelyszerű és hasonló dolgokhoz. Viszont egy általánosabb megoldás a következő:

Válassza a P1 szimmetriát (egyszerű eltolás), majd az Eltolás lapon ellensúlyozza ezt az eltolást úgy, hogy a Soronként / Y irányú eltolás és az Oszloponként / X irányú eltolás értékét is −100%-ra állítja. Így minden klón pontosan az eredeti objektumra halmozódik. Már csak annyit kell tennie, hogy a Forgatás lapon megad némi oszloponkénti elforgatást, és a mintát egy sorból és több oszlopból készíti. Az alábbi példa egy függőleges vonalból készült 30 oszloppal, minden oszlop 6°-os elforgatásával:

An example image

Ebből már könnyen kaphat egy óralapot, ha a középső részt kivágja vagy egyszerűen letakarja egy fehér körrel (kapcsolja le a klónt, ha logikai műveletet akar végezni rajta).

Még érdekesebb hatás érhető el sorokat és oszlopokat is használva. Az alábbi minta 10 oszloppal és 8 sorral készült, soronként 2°-os, oszloponként 18°-os forgatással. Itt minden vonalcsoport egy „oszlop”, így a csoportok 18°-onként követik egymást; az egyedi vonalak minden oszlopban 2°-onként helyezkednek el:

An example image

A fenti példában a vonalak a középpontjuk körül forogtak. De hogyan oldható meg a középpont alakzaton kívül helyezése? Készítsen egy olyan láthatatlan (kitöltés és körvonal nélküli) négyszöget, amely lefedi az alakzatot, a középpontja pedig a kívánt helyen van. Foglalja csoportba az alakzatot és a négyszöget, majd erre a csoportra alkalmazzon Csempézett klónt. Így készíthet – véletlenszerűséget is hozzáadva a méretezéshez, a forgatáshoz és esetleg az átlátszósághoz – tetszetős „kitöréseket” vagy „csillagrobbanásokat”:

An example image

How to do slicing (multiple rectangular export areas)?

Create a new layer, in that layer create invisible rectangles covering parts of your image. Make sure your document uses the px unit (default), turn on grid and snap the rects to the grid so that each one spans a whole number of px units. Assign meaningful ids to the rects, and export each one to its own file (File > Export Bitmap (Shift+Ctrl+E)). Then the rects will remember their export filenames. After that, it's very easy to re-export some of the rects: switch to the export layer, use Tab to select the one you need (or use Find by id), and click Export in the dialog. Or, you can write a shell script or batch file to export all of your areas, with a command like:

inkscape -i area-id -t filename.svg

A -t kapcsoló jelzi a programnak, hogy a mentett fájlneveket használja, ellenkező esetben az -e kapcsolóval lehetne megadni az exportálandó fájl nevét. A másik lehetőség az svgslice nevű kis program, amellyel szintén egy szeleteket tartalmazó réteg vagy segédvonalak alapján lehet automatizálni az exportálást.

Nemlineáris színátmenetek

Az SVG 1.1-es verziója nem támogatja a nemlineáris színátmeneteket (vagyis ahol nemlineáris átmenet van egyik színből a másikba). Azonban mégis készíthető hasonló, többfázisú színátmenettel.

Először készítsen egy egyszerű, kétfázisú színátmenetet. Ezután nyissa meg a Színátmenet-szerkesztőt (pl. a Színátmenet eszközzel duplán kattintva bármelyik színátmenet-vezérlőn). Adjon a színátmenet közepére egy új fázist; kicsit húzza el. Végül e középső fázis elé és mögé is vegyen fel további fázisokat, melyeket szintén mozgasson el kissé, hogy az átmenet egyenletes legyen. Minél több fázispont van, annál folyamatosabb lesz az átmenet. Ez a kiinduló fekete-fehér, kétfázisú színátmenet:

An example image

Itt pedig néhány „nemlineáris”, többfázisú színátmenetet láthat (vizsgálja meg őket a Színátmenet-szerkesztővel):

An example image

Excentrikus sugárirányú színátmenetek

A sugárirányú színátmenet nem csak szimmetrikus lehet. A Színátmenet eszközzel a Shift nyomva tartása mellett húzza el a középső vezérlőelemet. Így tudja elmozgatni a középpontból az átmenet X alakú fókuszvezérlőjét. Ezt a vezérlőelemet bármikor visszaigazíthatja középre, elég ha a színátmenet középpontjának közelébe húzza.

An example image

Igazítás a lap közepére

To align something to the center or side of a page, select the object or group and then choose Page from the Relative to: list in the Align and Distribute dialog (Ctrl+Shift+A).

A dokumentum tisztítása

Minden már nem használt színátmenet, minta és jelölő (pontosabban azok, amelyeket Ön szerkesztett) megőrződik a megfelelő palettákon, és új objektumokhoz újfent használható. De ha szeretné a dokumentumot optimalizálni, akkor a Fájl menüben található Takarítás a definíciók közt segít ebben. Ez a parancs minden használaton kívüli színátmenetet, mintát és jelölőt eltávolít a dokumentumból, csökkentve ezzel a fájl méretét.

Rejtett sajátságok és az XML-szerkesztő

The XML editor (Shift+Ctrl+X) allows you to change almost all aspects of the document without using an external text editor. Also, Inkscape usually supports more SVG features than are accessible from the GUI. The XML editor is one way to get access to these features (if you know SVG).

A vonalzók mértékegységének módosítása

Az alapértelmezett sablonban a vonalzók mértékegysége a px („SVG felhasználói mértékegység”, az Inkscape-ben ez annyi, mint 0,8 pt vagy 1/90 hüvelyk). A koordináták is ebben a mértékegységben jelennek meg a bal alsó sarokban (ford. megj.: a 0.46-ban a jobb alsó sarokban), és a mértékegység-választó listákban is ez az előre kiválasztott. (A kurzort a vonalzó felett tartva a gyorstippen mindig láthatja, hogy éppen mi a mértékegység.) A Dokumentum-beállítások (Ctrl+Shift+D) Lap részén állítható be az Alapértelmezett mértékegység.

Bélyegző

Egy objektumról gyorsan készíthet sok másolatot a bélyegző funkcióval. Mialatt egy objektumot mozgat (vagy méretez vagy forgat), az egérgomb nyomva tartása közben nyomja le a Szóköz billentyűt. Ez egy „lenyomatot” hagy az adott objektumról. A műveletet ismételheti, ahányszor csak tetszik.

A Toll eszköz fortélyai

A Toll (Bézier) eszközzel befejezheti az aktuális vonalat:

Amíg egy útvonal befejezetlen (azaz zöld, az aktuális szakasz pedig vörös), addig objektumként nem létezik a dokumentumban. Ezért ilyenkor a Visszavonás helyett az Esc (az egész útvonal törlése) vagy a Backspace (az utolsó szakasz törlése) billentyűvel lehet érvényteleníteni az útvonalat.

Egy létező útvonalhoz új al-útvonal adható az útvonal kijelölése után, a Shift nyomva tartása mellett tetszőleges helyen kezdve a rajzolást. De ha egyszerűen csak folytatni szeretne egy útvonalat, akkor a Shift nem is kell; elég a kijelölt útvonal egyik horgonyától kezdenie rajzolni.

Unicode-értékek bevitele

A Szöveg eszközzel dolgozva a Ctrl+U lenyomásával válthat a Unicode és a szokásos beviteli mód között. Unicode módban minden karaktert egy 4 jegyű hexadecimális szám megadásával tud beírni, így lehetőség van tetszőleges jelek bevitelére (feltéve, hogy Ön ismeri az adott karakter Unicode-értékét, és az aktuális betűkészlet tartalmazza is a karaktert). A Unicode módot az Enter billentyűvel hagyhatja el. Például a Ctrl+U 2 0 1 4 Enter beszúrja az em-dash (—) karaktert. Ha beszúrás nélkül szeretne kilépni a Unicode módból, akkor nyomja le az Esc billentyűt.

Ikonok rajzolása rács segítségével

Tegyük fel, hogy rajzolni akar egy 24×24 pixeles ikont. Állítsa a vászon méretét 24×24 pixelre (a Dokumentum-beállítások ablakban), a rácstávolság pedig legyen 0,5 px (48×48 rácsvonal). Ha ezután a kitöltött objektumokat a páros, a körvonalas objektumokat pedig a páratlan rácsvonalakhoz igazítja, és a körvonalak szélessége pixelben megadva páros szám, továbbá a rajzot az alapértelmezett 90 dpi felbontással (úgy, hogy 1 px megfelel 1 bitkép-pixelnek) exportálja, akkor egy éles bitképet kap, nincs szükség élsimításra.

Objektumforgatás

A Kijelölő eszközzel egy objektumra kattintva láthatja a méretező nyilakat, ismételt kattintásra a forgató és nyíró nyilak jelennek meg. A sarkokban levő valamelyik nyíl húzásával forgathatja az objektumot a középpontja (egy kereszt alakú jel) körül. Ha forgatás közben nyomva tartja a Shift billentyűt, akkor a forgatás középpontja átkerül az átellenes sarokba. A forgatás középpontja egérrel is elhúzható bárhová.

Forgathat (15°-onként) a [ és a ] billentyűkkel, vagy (90°-onként) a Ctrl+[ és Ctrl+] billentyűkkel is. Ha az Alt módosítóval használja a [ vagy ] billentyűk valamelyikét, akkor lassan, pixelenként forgathat.

Vetett árnyék

Az Inkscape támogatja az SVG Gauss-elmosás szűrőjét, így egyszerűen készíthet egy objektumnak vetett árnyékot. Jelölje ki az objektumot, készítsen róla egy másolatot a Ctrl+D billentyűkkel, majd a PgDown lenyomásával helyezze az eredeti objektum mögé a másolatot. Kicsit mozgassa jobbra és lefelé az eredetihez képest, végül a Kitöltés és körvonal párbeszédablakban állítsa az Elmosás értéket mondjuk 5,0-re. Készen is van!

Szöveg útvonalra illesztése

Egy szöveg útvonalra illesztéséhez a szöveget és a görbét is jelölje ki, majd a Szöveg menüből válassza az Útvonalra való illesztés parancsot. A szöveg az útvonal elején fog kezdődni. Ajánlott egy külön erre a célra készült útvonalra illeszteni, és nem valamelyik másik rajzelemre – ez több módosítási lehetőséget biztosít anélkül, hogy a már kész elemeket kellene bolygatni.

Az eredeti kijelölése

Ha van egy útvonalra illesztett szövege, egy kapcsolt pereme vagy egy klónja, nehézkes lehet kijelölni a forrásobjektumot vagy ‑útvonalat, mert alul van, láthatatlan vagy zárolt. De a mágikus Shift+D billentyűparancs a segítségére siet; jelölje ki a szöveget, kapcsolt peremet vagy klónt, és a Shift+D hatására a kijelölés áttevődik a megfelelő útvonalra, peremforrásra vagy a klón eredetijére.

Az ablakgeometria helyreállítása

Ha egy dokumentumot több – a monitorok felbontásában vagy a megjelenítők számában eltérő – rendszeren is megnyit, előfordulhat, hogy az ablak kilóg a képernyőről, mivel az Inkscape az elmentett ablakpozíciót veszi alapul megnyitáskor. Elég maximalizálni az ablakot (miáltal illeszkedni fog a képernyőhöz, használja a tálcaikont), majd mentse el, és nyissa meg újra. Az ablakgeometria mentése ki is kapcsolható (az Inkscape-beállítások Ablakok lapján).

Átlátszóság, színátmenetek és PostScript-exportálás

Az átlátszóságot a PostScript és az EPS formátum nem támogatja, így célszerű kerülni a használatát, ha ilyen formátumokba készül exportálni. Ha egyenletesen átlátszó objektum takar egyszínű objektumot, akkor a következőt teheti: jelölje ki az átlátszó objektumot; váltson a Pipetta eszközre (F7); győződjön meg arról, hogy az eszköz a „látható szín leolvasása alfa nélkül” módban működik; kattintson ugyanarra az objektumra. Ezáltal a pipetta felveszi és egyben be is állítja a látható színt, de ezúttal már átlátszóság nélkül. Ismételje ezt minden átlátszó objektumra. Ha az átlátszó objektum különféle egyszínű objektumokat takar, akkor megfelelően fel kell darabolni, és a műveletet ezeken a darabokon kell végrehajtani.

A szövegek (kivéve az útvonallá alakított szöveget) és körvonalak színátmeneteit nem lehet PS vagy EPS formátumba exportálni. Ezenfelül, mivel az átlátszóság elvész PS-be vagy EPS-be exportáláskor, nem használhat például átlátszatlan kékből átlátszó kékbe váltó színátmenetet sem; a problémát megkerülheti, ha a színátmenetet lecseréli egy olyanra, amely átlátszatlan kékből átlátszatlan háttérszínbe megy át.